Montaż zabezpieczeń przed różnego typu zagrożeniami np:

  • odpadającym tynkiem ze ścian nad chodnikami, przejściami dla pieszych lub przejazdami itp,
  • przed ptakami (gołębiami): kolce, siatki, kratki
  • osuwającym się śniegiem: zapory przeciwśnieżne, płotki śniegowe systemowe lub blaszane,
  • konstrukcje stalowe zabezpieczające przechodniów przed spadającymi soplami lodowymi itp.